بسته ایران شهردار شهرداری اصلاح طلب شورای شهر

بسته: ایران شهردار شهرداری اصلاح طلب شورای شهر محسن هاشمی اصلاح طلبان فائزه هاشمی شهردار تهران هاشمی رفسنجانی شورای شهر تهران

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی آیا شهردار شدن احتمالی محسن هاشمی به ضرر شورای شهر خواهد بود؟

آیا شهردار شدن احتمالی محسن هاشمی به ضرر شورای شهر خواهد بود؟/ چه شد که اصلاح طلبان طی سال های 81 تا 84، مجلس، شورای شهر و ریاست جمهوری را از دست دادند؟

آیا شهردار شدن احتمالی محسن هاشمی به ضرر شورای شهر خواهد بود؟

آیا شهردار شدن احتمالی محسن هاشمی به ضرر شورای شهر خواهد بود؟

عبارات مهم : ایران

آیا شهردار شدن احتمالی محسن هاشمی به ضرر شورای شهر خواهد بود؟/ چه شد که اصلاح طلبان طی سال های 81 تا 84، مجلس، شورای شهر و ریاست جمهوری را از دست دادند؟

آیا شهردار شدن احتمالی محسن هاشمی به ضرر شورای شهر خواهد بود؟

روزنامه اصلاح طلب هفت صبح در یادداشتی با عنوان «شورای شهر و واهمه های بی نام و نشان؛ آیا شهردار شدن احتمالی محسن هاشمی به ضرر شورای شهر خواهد بود؟» نوشت:

1 – عنوان گزینش شهردار تهران، روز به روز پیچیده تر میشود و شکافی که بین دو طیف اصلاح طلبان رادیکال با اعتدالگرایانی مثل عاملان وجود دارد خود را نشان می دهد. در حال حاضر طیف عاملان بیش از هر چیز روی محسن هاشمی رفسنجانی تاکید دارند و در برابر طیف اصلاح طلبان، این روزها بیش از هر چیز نام محمود حجتی، وزیر جهاد کشاورزی را جهت شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران صدا می زنند که عضو شورای مرکزی جبهه همکاری کشور عزیزمان ایران اسلامی است.

آیا شهردار شدن احتمالی محسن هاشمی به ضرر شورای شهر خواهد بود؟/ چه شد که اصلاح طلبان طی سال های 81 تا 84، مجلس، شورای شهر و ریاست جمهوری را از دست دادند؟

2 – حامیان شهردار شدن محسن هاشمی رفسنجانی به طور عمده دو علت جهت این مسئله دارند: نخست اینکه او دارای تجربه فعالیت در شهرداری بوده و به مدت 13 سال، مدیرعامل شرکت متروی پایتخت کشور عزیزمان ایران بوده هست. این تجربه جهت او سابقه فعالیت در زمینه عمرانی هم به وجود آورده که یکی از حوزه های مهم فعالیت شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران هست. مسئله دوم این است که هاشمی دارای مقبولیت اجتماعی بسیار بالایی است و با رای یک میلیون و 750 هزار نفر از مردم پایتخت کشور عزیزمان ایران به عنوان شهردار پایتخت کشور عزیزمان ایران گزینش شده است هست. با این حال مخالفان این گزینش می گویند که با رفتن محسن هاشمی از شورای شهر، یک نفر از میان اصولگرایان وارد شورا می شود و تمامیت آن را زیر پرسش می برد.

3 – با این حال باید در نظر داشت که هیچگونه تصمیم گیری در شورای شهر تهران، به اتفاق آرا نیست و اکثریت نزدیک به تمام اعضا که در شورای شهر در دست اصلاح طلبان است می تواند هر آنچه طبق سیاستهایش هست، انجام دهند.

4 – از سوی دیگر نداهایی از این سو و آن سوی اصلاح طلبان بلند شده است که شورای شهر یکسان چندان نیز به نفع اصلاح طلبان نیست. این صداها به طور عمده، به تجربه شورای شهر اول پایتخت کشور عزیزمان ایران متکی هست. این صحبت های فائزه هاشمی است که چنین عقیده ای دارد و در گفت وگو با روزنامه قانون، سه روز پیش، بیان شده است است: «به نظر من عنوان شهردار پایتخت کشور عزیزمان ایران مسئله ای است که باید خود اعضای شورای شهر روی آن تصمیم بگیرند و جریا نهای بیرونی نباید بر آن تاثیر گذار باشند. ما نباید از بیرون ماجرا را به سمت خاصی هدایت کنیم یا منحرف کنیم و فشار بیاوریم.

آیا شهردار شدن احتمالی محسن هاشمی به ضرر شورای شهر خواهد بود؟

اعضای شورای شهر باید بنشینند و با اجماع، آن گزینه ای را که فکر می کنند جهت شهر مناسب است گزینش کنند و شهر را به دست فردی بسپارند که از بین کاندیداها، بیشترین توانایی و سابقه را داشته یا بیشترین نتیجه و عملکرد مثبت را در زمینه فعالیت های شهری دارد. بنابراین در این عرصه ورود نمی کنم ولی این توصیه را می خواهم بگویم فارغ از اینکه محسن شهردار باشد یا فرد دیگری، باید خود شورای شهر تصمیم بگیرد و من خودم را در جایگاهی نمی بینم که اظهارنظر کنم. من این معضل را در تاریخ دیدم و تجربه کردم که هر وقت جریان اصلاحات بدون رقیب شد کار را خراب کرد. ما زمانی که رقیب داشتیم بهتر بودیم البته اصولگرایان نیز به همین شکل هستند. شورای شهر یکدست 21 نفره را به صلاح اصلا حطلبان نم یدانم و اعتقاد دارم همین اعتراضاتی که روی لیست شورای شهر شد شروع همین قضیه بود. انسان هنگامی که قدرت پیدا می کند انحصارطلب می شود و همین عنوان زمینه ساز دیکتاتوری است.

به طور مرتب خودتان را می خواهید به دیگران تحمیل کنید و اصول و آرزوی بزرگ ها را فراموش می کنید. به خاطر همین بود که در طول تاریخ، اصل تفکیک قوا به وجود آمده هست. یعنی فیلسوفان و متفکران ارائه دهنده این نظریه به همین علت تلاش کردند که تمرکز قدرت در یک فرد نباشد و قواا ز یکدیگر مستقل باشند. هنگامی که در شورای شهر، قدرت مطلق شویم به علت آنکه رقیبی نداریم، خودمان به جان یکدیگر م یافتیم و دچار تفرقه می شویم، چون احساس نمی کنیم دشمن و رقیبی است که باید متحد شویم و آن احساس نیاز به اتحاد کمرنگ می شود. به نظر من اشکالی ندارد اگر چند نفر اصولگرا در لیست بیاید لیکن این عنوان موجب خواهد شد اصلاح طلبان بهتر عمل کرده و با تفکر و عقلانیت بهتر تصمیم گیری کنند. »

آیا شهردار شدن احتمالی محسن هاشمی به ضرر شورای شهر خواهد بود؟/ چه شد که اصلاح طلبان طی سال های 81 تا 84، مجلس، شورای شهر و ریاست جمهوری را از دست دادند؟

5 – اصلاح طلبان، دست کم در دو دوره این تجربه را دارند که تمام بخش انتخابی نظام را در اختیار خود دیدند. نخستین تجربه زمانی بود که دولت دوم میرحسین موسوی و مجلس سوم با یکدیگر همزمان شد. دوره دوم زمانی بود که اصلاح طلبان توانستند در سال 1376 ، ریاست جمهوری، در سال 1377 ، شورای شهر و در سال 1378 ، مجلس شورای اسلامی را در دست بگیرند ولی این سه نهاد را به ترتیب در سال های 1381 ، 1382 و 1384 از دست دادند. حتی در چنین شرایطی یعنی در سال 1384 نیز، غره بودن اصلاح طلبان به خود باعث شد که با 4 کاندیدا یعنی مهرعلیزاده، معین، کروبی و نیز هاشمی رفسنجانی در انتخابات ریاست جمهوری سال 1384 شرکت کردند.

اصلاح طلبان، همچنین چنین تجربه هایی را دارند که در شرایطی که به طور یکدست بخش های انتخابی حاکمیت را در اختیار داشته باشند؛ فشارهای بیرونی چه از طرف بخش های مردمی و چه از طرف دیگر نهادهایی که با سیاستهای آنها موافق نیستند زیاد کردن پیدا می کند و این هم دلیلی است که از منظر سود فردی نیز به این توصیه توجهی نکنند که در صورت شهردار شدن محسن هاشمی، فردی از اصولگرایان وارد شورای شهر خواهد شد بلکه در صورتی که اعضای شورا به چنین جمع بندی رسیدند؛ حتی از حضور مخالفان در میان خود استقبال کنند و جهت این کار هم بد نیست که تجربه تک صدای حافظی در میان اصولگرایان در همین شورای شهر چهارم را مورد ارزیابی قرار دهند که چگونه توانست به زیاد کردن کارکرد شورا و نیز حفظ برند ضد فساد اصولگرایان کمک کند.

آیا شهردار شدن احتمالی محسن هاشمی به ضرر شورای شهر خواهد بود؟

واژه های کلیدی: ایران | شهردار | شهرداری | اصلاح طلب | شورای شهر | محسن هاشمی | اصلاح طلبان | فائزه هاشمی | شهردار تهران | هاشمی رفسنجانی | شورای شهر تهران

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs