بسته ایران شهردار شهرداری اصلاح طلب شورای شهر

بسته: ایران شهردار شهرداری اصلاح طلب شورای شهر محسن هاشمی اصلاح طلبان فائزه هاشمی شهردار تهران هاشمی رفسنجانی شورای شهر تهران

بیانیه دیوان محاسبات راجع به گزارش تفریغ بودجه سال ۹۵

دیوان محاسبات کشور راجع به قرائت گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور توضیحاتی را ارائه داد. بیانیه دیوان محاسبات راجع به گزارش تفریغ بودجه سال ۹۵..

ادامه مطلب

رهبر کره شمالی واقعا خیلی باهوش است / کاندولیزا رایس

وزیر امور خارجه سابق آمریکا گفت: به نظر می‌رسد رهبر کره شمالی از چیزی که فکر می‌کردم بسیار باهوش‌تر باشد.وزیر امور خارجه سابق آمریکا گفت: به نظر می‌رسد ر..

ادامه مطلب