بسته ایران شهردار شهرداری اصلاح طلب شورای شهر

بسته: ایران شهردار شهرداری اصلاح طلب شورای شهر محسن هاشمی اصلاح طلبان فائزه هاشمی شهردار تهران هاشمی رفسنجانی شورای شهر تهران

پرداخت یارانه ها در سال 97 تغییری نمی کند / نوبخت

رئیس شرکت برنامه و بودجه گفت:پرداخت یارانه تا زمانی که فرمولی جهت از بین بردن پردرآمدها تعریف نشود در سال 97 تغییری نمی کند.  نوبخت: پرداخت ی..

ادامه مطلب

بیانیه دیوان محاسبات راجع به گزارش تفریغ بودجه سال ۹۵

دیوان محاسبات کشور راجع به قرائت گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور توضیحاتی را ارائه داد. بیانیه دیوان محاسبات راجع به گزارش تفریغ بودجه سال ۹۵..

ادامه مطلب