بسته ایران شهردار شهرداری اصلاح طلب شورای شهر

بسته: ایران شهردار شهرداری اصلاح طلب شورای شهر محسن هاشمی اصلاح طلبان فائزه هاشمی شهردار تهران هاشمی رفسنجانی شورای شهر تهران

نقشه اتصالات عصبی مغز و نخاع تدوین شد

محققان بیمارستان اطفال سنسیناتی در آمریکا جهت نخستین بار در جهان، نقشه اتصالات عصبی مغز و نخاع را تدوین کردند.  نقشه اتصالات عصبی مغز و ..

ادامه مطلب

شیوع سکته مغزی در جوانان ایرانی هفت برابر جوامع غربی است

دبیر دهمین کنگره استروک کشور عزیزمان ایران با اشاره به دو مطالعه که در اصفهان و مشهد درخصوص میزان شیوع سکته مغزی در جوانان انجام شده است هست، گفت: نتیجه..

ادامه مطلب

امید به درمان سرطان مغز با ویروس زیکا

متخصصان علوم پزشکی در حال آزمایش روی ویروس زیکا هستند و امیدوارند بتوانند این ویروس را در درمان گلیوبلاستوم، شایع‌ترین تومور بدخیم مغزی مورد استفاده قرا..

ادامه مطلب